Därför älskar vi WebKit

Därför älskar vi WebKit

Vi hittade den här fantastiska hemsidan och kände att vi måste dela den med er. Den nyligen omdesignade bloggen använder den nya 3D Transform feature i CSS3 för att få en ”breath taking” effekt medan du scrollar ner.

Just nu fungerar den bara i webbläsare som använder webkit. Därmed fungerar det inte i Firefox och Internet Explorer. Men om du är användare av Google Chrome eller Apple Safari, är det absolut värt att besöka: Making Love to WebKit – Acko.net

Michael

Webbutvecklare med mer än 15 års erfarenhet av Front-End-utveckling. Fokuserar för närvarande främst på WordPress-baserade projekt.
Stäng meny