Google Analytics i WordPress utan ett tillägg

Här är en enkelt funktion som du kan använda för att lägga till Google Analytics i din WordPress site utan ett tillägg. Klistra in koden i din functions.php fil och sätt in ditt Google Analytics ID.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<!--?php 
// function for inserting Google Analytics into the wp_head
add_action('wp_footer', 'ga');
function ga() {
  if ( !is_user_logged_in() ) { // not for logged in users
?--><script type="text/javascript">// <![CDATA[
	 var _gaq = _gaq || [];
	 _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXXX']); // insert your Google Analytics id here
	 _gaq.push(['_trackPageview']);
	 _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);
	 (function() {
	  var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
	  ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
	  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
	 })();
 
// ]]></script>
<!--?php 
  }
}
?-->