Månad: juli 2013

Akismet på WordPress Multisite med bara en licensnyckel

Akismet är en fantastisk tjänst för att blockera den aldrig sinande våg av spamkommentarer man får på en WordPress blogg. Om du är administratör för en WorldPress Multisite nätverk har vi ett bra tips till dig.

Du kan hårdkoda en API-nyckel och göra att den gäller i hela ditt nätverk så att du inte behöver konfigurera Akismet varje gång du lägger till en ny användare.

Öppna din wp-config.php fil och klistra in följande kod, se till att ersätta ”din-nyckel” med API-nyckeln:

/** Define WordPress.com API Key */
define('WPCOM_API_KEY','din-nyckel');

Spara och ladda upp filen. Efteråt när du lägger till en ny användare kommer Akismet redan vara konfigurerad på sin webbplats.

Förstärka webbplats säkerheten med BruteProtect

Förstärka webbplats säkerheten med BruteProtect

BruteProtect är en fantastisk WordPress tillägg som kan hjälpa dig att förstärka säkerheten på din webbplats. Den kontrollerar misslyckade inloggningar över ett stort antal WordPress webbplatser. BruteProtect analyserar sedan dessa data för att hitta mönster och identifiera skadliga attacker.

Fram tills nu har de stoppat 1,3 miljoner skadliga inloggningsförsök. Med varje ny användare BruteProtect kan samla mer data och göra tjänsten ännu starkare.

Vi har börjat använda BruteProtect på denna webbplats på platserna för våra kunder. Vi rekommenderar BruteProtect och tror att du ska installera den i dag.

WordPress Plugins – BruteProtect