Akismet på WordPress Multisite med bara en licensnyckel

Akismet är en fantastisk tjänst för att blockera den aldrig sinande våg av spamkommentarer man får på en WordPress blogg. Om du är administratör för en WorldPress Multisite nätverk har vi ett bra tips till dig.

Du kan hårdkoda en API-nyckel och göra att den gäller i hela ditt nätverk så att du inte behöver konfigurera Akismet varje gång du lägger till en ny användare.

Öppna din wp-config.php fil och klistra in följande kod, se till att ersätta ”din-nyckel” med API-nyckeln:

/** Define WordPress.com API Key */
define('WPCOM_API_KEY','din-nyckel');

Spara och ladda upp filen. Efteråt när du lägger till en ny användare kommer Akismet redan vara konfigurerad på sin webbplats.