Första beta av Bootstrap 4 nu tillgänglig

Den första betaversionen av Bootstrap 4 är nu tillgänglig. Bootstrap 4 är en helt ny version av Bootstrap som innehåller några större förändringar. Här är några av de viktigaste förändringarna:

  • Bytt från Less till Sass.
  • Tagit bort stöd för IE8, IE9 och iOS 6.
  • Lagt till stöd för Flexbox.
  • Bytt från pixlar till root ems.
  • Ökad fontstorlek från 14px till 16px.
  • Tagit bort panel, thumbnail, och well komponenter och bytt till en cards komponent.
  • Tagit bort Glyphicons icon font.
  • Tagit bort pager komponent
  • Komplett rewrite för alla komponenter, inklusive jQuery-plugins och dokumentation.

Vad tycker ni? Är ni redo att börja använda Bootstrap 4 idag?