Globala Menyer i WordPress MultiSite

Om du bygger ett nätverk av bloggar med WordPress MultiSite har du förmodligen upptäckt att det inte finns någon enkel väg att bygga menyer som passar hela sidan. Vi har testat olika tillägg som ska ta en meny från huvudsidan och placera den på alla sidor i nätverket. Tyvärr fungerade inget av de vi testade.

Men däremot kom vi på den här lösningen: Man skaffar en meny i dashboard på huvudsidan och klistrar sedan in en kod i header.php där du har din WordPress navigation call.